Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών προσκαλεί τα μέλη της και εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων στην εκπαιδευτική δραστηριότητα με θέμα «Διερεύνηση Ζητημάτων της Σχολικής Τάξης».
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς, Στελέχη της Διοίκησης και άλλους παράγοντες όλων των ειδικοτήτων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής).

ΣΚΟΠΟΣ: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συμβάλει στη διεύρυνση των γνώσεων των εκπαιδευτικών, οι οποίες σχετίζονται με την αντιμετώπιση και διαχείριση δυσκολιών και προβλημάτων στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, και επιπροσθέτως ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος για δράσεις, όπως στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας, δηλαδή πρόληψη εθισμών και εξαρτήσεων, διατροφή και υγεία, στερεότυπα των δύο φύλων, παραβατικότητα, διαφορετικότητα, ενδοοικογενειακή βία , προβλήματα που απορρέουν από την οικονομική κρίση, πένθος , μαθησιακά και ψυχολογικά προβλήματα μαθητών .

Επιπλέον, το σεμινάριο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με την προσωπική τους ανάπτυξη όπως η αναγνώριση και η έκφραση θετικών συναισθημάτων, η διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων, η χρήση της ενσυναίσθησης ως μέσου επικοινωνίας, η διαχείριση συγκρούσεων, η δυνατότητα παρέμβασης σε περιπτώσεις παραβατικότητας, εξαρτήσεων κ.α. με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας τους με τους μαθητές, τους γονείς και τους συναδέλφους τους, ώστε να βελτιώνεται καθημερινώς η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τους έργου.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το Σεμινάριο περιλαμβάνει τις παρακάτω διδακτικές ενότητες :
1) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1) ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΘΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
2) ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ
3) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
4) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
5) ΑΝΤΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΠΕΝΘΟΥΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Κ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΡΙΒΑΛΛΟΝ
6) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους επιστήμονες, στελέχη της Εκπαίδευσης.
Η συνολική διάρκεια του Επιμορφωτικού προγράμματος είναι: 50 ώρες (δια ζώσης 35 ώρες ,υλοποίηση εργασίας 10 ώρες και 5 ώρες παρουσίαση εργασιών). Οι εργασίες θα παρουσιαστούν σε θεματικό Συνέδριο. Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Θα ακολουθήσει εκπαιδευτικό συνέδριο στις 24-25 Ιουνίου 2017, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο για τις παρουσιάσεις εργασιών που θα υλοποιηθούν.

Κόστος Σεμιναρίου: 70 €

Διεξαγωγή μαθημάτων: Μάρτιος- Απρίλιος 2017 (3 ΣΚ)

Επιστημονικά Υπεύθυνος : Τσέκερης Χαράλαμπος, Κοινωνιολόγος, Δρ. Επικοινωνίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΕΓΓΡΑΦΕΣ :
Ντοβόλη Παναγιώτα: 6948833092