Διπλή βράβευση του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.