Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  24  Φεβρουαρίου    2017  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα   6:30   μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Eέγκριση Αποφάσεων ΚΕΔΕ

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γιώργος Σπενδαμίδης.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα  σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 λόγω έγκρισης του πρ/σμού της επιχείρησης από το Δημοτικό συμβούλιο και αντίστοιχα από την Περιφέρεια.