Σας προσκαλώ σε ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας Πολυρράχου την 29η του μηνός IOYNIOY του έτους 2019 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση στο κατωτέρω θέμα (άρθρο 85 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) :

  1. Αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την έλλειψη πόσιμου νερού στο Πολύρραχο και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ.

Ιωάννης Καραγιάννης