Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00 θα συνεδριάσει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Περί εκλογής Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Σταύρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ