Λαϊκοδημοτική βραδιά του Μ.Σ.Π. Κήπου Κοζάνης το Σάββατο 6 Ιουλίου.