Η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Κοζάνης μετά από έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε:

Την αναβολή των εκλογών του Ν.Τ.ΑΔΕΔΥ Κοζάνης που είχαν ορισθεί στις 28-02-2017, γιατί μόλις το 30% των σωματείων του Νομού έχουν στείλει τα πρακτικά των εκλεγμένων αντιπροσώπων.

Προκειμένου να μην αποκλειστούν σωματεία από τις εκλογές του Ν.Τ., ορίζεται νέα ημερομηνία εκλογών η 27-03-2017.

Η ανωτέρω ημερομηνία είναι οριστική και θα αποκλειστούν τα σωματεία που μέχρι 20-03-2017 δεν μας έχουν προσκομίσει τα πρακτικά των εκλεγμένων αντιπροσώπων και δεν έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνη

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Ντέντης Δημήτριος Γαλογαύρος Φώτιος