Ζητείται κοπέλα για εργασία στο Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λάκης Παπαδόπουλος.. Πτωχοκομείου 7 Κοζάνη. Οι ενδιαφερόμενες να περάσουν από το κατάστημα.