Βρέθηκαν κλειδιά. Όποιος τα έχει χάσει να περάσει από το γραφείο μας, Ασφάλειες Πιστόλα, στην Φιλίππου, για να τα παραλάβει.