Οι φούρνοι της Κοζάνης ετοιμάζουν τις πρώτες λαγάνες. Δείτε το βίντεο του FLASH…