Το σκωπτικό στιχάκι από το φανό Πηγάδ’ Τ’ Κεραμαργιού για την πρόεδρο του ΟΑΠΝ Κοζάνης, Φ. Φτάκα.