Τέλεση μνημόσυνου υπέρ των Ευεργετών της Τοπικής Κοινότητας Βλάστης, την Κυριακή 5 Μαρτίου .