Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 θα συνεδριάσει σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου από 6-3-2017 έως 31-8-2019.
2. Περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής από 6-3-2017 έως 31-8-2019.
3. Περί εκλογής μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από 6-3-2017 έως 31-8-2019.

Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νικόλαος ΤΕΤΟΣ