Συνεχίζεται η συντήρηση φρεατίων, στις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου & Noσοκομείου, στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που θα ισχύσουν έως και 06/03/2017 (08:00), απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός οδικού οχήματος στις παρακάτω οδούς:

1) Στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου από την διασταύρωση της με την οδό Νοσοκομείου έως την διασταύρωση της με την οδό Βασιλίσσης Σοφίας.

2) Στην οδό Νοσοκομείου από την διασταύρωσή της με την οδό Πόντου έως την διασταύρωσή της με την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου. β

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών