Με ψήφους 27 και 11 λευκά ο Φ. Κεχαγιάς εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία και εκλέχθηκε νέος πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Δ. Μακεδονίας.