Εγκρίθηκε, ΟΜΟΦΩΝΑ, από το περιφερειακό συμβούλιο, στη σημερινή, τελευταία του συνεδρίαση, η τριμερής προγραμματική σύμβαση, μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου Κοζάνης κι Αναγκαστικού συνεταιρισμού Κρόκου Κοζάνης, για την ανέγερση μουσείου Κρόκου και γραφείων διοίκησης.

Το έργο θα  περιλαμβάνει το κυρίως Μουσείο και γραφείο Διοίκησης που θα αποτελείται από τους παρακάτω χώρους.

1.Κυριως Μουσείο

2.Γραφειο Διοίκησης

3.Κοινοχρηστα w.c κλπ

4.Υπογειο (Αποθηκευτικός χώρος)

Το κτίριο του Μουσείου Κρόκου- Γραφείου Διοίκησης θα είναι διώροφο με υπόγειο. Θα αναπτύσσεται σε δυο πτέρυγες οι οποίες συνδέονται στο ισόγειο μέσω διάδρομου και κοινόχρηστων W.C.

Στην Ανατολική πτέρυγα στο ισόγειο θα βρίσκονται το Γραφείο Διοίκησης το Εστιατόριο, το Αναψυκτήριο και ο διάδρομος με την σκάλα καθόδου προς το υπόγειο.

Η Δυτική πτέρυγα θα αναπτύσσεται το κυρίως Μουσείο σε δυο ορόφους με υπόγειο. Το υπόγειο επεκτείνεται και σε ολόκληρη την Ανατολική πτέρυγα

H σύνδεση των Γραφείων Διοίκησης Μουσείου θα γίνεται με το Μουσείο μέσω διαδρόμου. και κοινοχρήστων w.c.

Το Μουσείο θα αποτελείται από ανοικτό αίθριο διαστάσεων 5x5=25μ2 ο χώρος του οποίου θα χρησιμοποιείται και για εκδηλώσεις σχετικές με το φυτό του Κρόκου. Επίσης θα περιλαμβάνει χώρο εκθέσεως( συνολικού εμβαδου217.0μ2) γύρω από το αίθριο σχετικό με την ιστορία του Κρόκου.(Φωτογραφικό υλικό, μαγνητοφωνημένη ενημέρωση, καθώς και μονάδα πωλήσεως Κρόκου), και υπόγειο αποθηκευτικό χώρο συνολικού εμβαδού 506,11μ2. Στο υπόγειο κάτω από την Δυτική πτέρυγα θα τοποθετηθεί μονάδα συσκευασίας κρόκου και θα υπάρχει δυνατότητα οι επισκέπτες να παρακολουθούν την διαδικασία παραγωγής.

Ο προϋπολογισμός του έργου με βάση την εγκεκριμένη μελέτη ανέρχεται στο 1.200.000 € συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων και του ΦΠΑ.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται :

– με ποσό 1.200.000,00€ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης με ένταξη του έργου στην ΣΑΕΠ 041 με φορέα υλοποίησης Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης / Δ/νση Τεχνικών Έργων.

Ο συνολικός καθαρός χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου, ορίζεται σε δύο χρόνια.

 

kozan.gr