Με ερώτηση προς το Υπουργείο Εργασίας ο Άδωνις Γεωργιάδης ζητά διευκρινίσεις αναφορικά με ποσό ύψους 89.149,74 ευρώ που αποδόθηκε στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνει ότι το Υπουργείο Εργασίας απαιτεί επιστροφή χρηματοδότησης ύψους 90.000,00€ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με την αιτιολογία της μη τήρησης της αρχής νομιμότητας των ενεργειών στο πλαίσιο της σύμβασης.

Με σχετικό έγγραφο που απέστειλε στις 29.11.2016 (Αρ.Πρωτ.: οικ55116/11818) η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αιτείται την επιστροφή ποσού χρηματοδότησης ύψους 90.000,00€ με την αιτιολογία της μη τήρησης της αρχής νομιμότητας των ενεργειών στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, το παραπάνω έγγραφο επικαλείται το από 14.6.2016 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης βάσει του οποίου βεβαιώνεται η απορρόφηση ποσού ύψους 89.149,74€ έναντι των 90.000,00€, με το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βάσει της από 26.11.2014 προγραμματικής σύμβασης (ΑΔΑΜ: 14SYMV002447421).

Όπως ορίζει το παραπάνω έγγραφο από το πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το Ν. 4281/2014 διαδικασίες περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, καθώς και ότι δεν ευρέθησαν τα εντάλματα με τα οποία μεταφέρθηκαν οι πιστώσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες.

Συνεπώς, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Έχει προβεί το Υπουργείο Εργασίας στη διενέργεια ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί που πήγαν τα 89.149,74€;

2. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να αποδοθούν τυχόν ευθύνες για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας;

3. Έχει επιστραφεί το παραπάνω ποσό στο σχετικό λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος;

Πηγή http://www.liberal.gr