Χορός του Α.Μ.Σ. «Κένταυρος» Πρωτοχωρίου, το Σάββατο 31 Αυγούστου .