Ψήφισαν 378

Έλαβαν:

185  ψήφους για το συνδυασμό «Όλοι μαζί μπορούμε» με επικεφαλής τον Γιώργο Χριστοφορίδη και με 4 έδρες

105 ψήφους για το συνδυασμό «Ενότητα εργαζομένων Δήμου Κοζανης» με επικεφαλής τον Αναστάσιο Ματσαρίδη και με  2 έδρες

61 ψήφους για το συνδυασμό «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία»  με επικεφαλής την Μαλαματή Καλτιριμτζή και 1 έδρα