Η έναρξη των εργασιών κατασκευής της 5ης μονάδας της ΔΕΗ σε συνδυασμό με την ελλιπή εκπροσώπηση  των εργαζομένων από τον  ιδιωτικό τομέα στα όργανα του Εργατικού Κέντρου, ο οποίος είναι αυτός που πλήττεται περισσότερο,  επιβάλλουν την ανανέωση της διοίκησης με νέα εντολή από τους εργαζόμενους της περιοχής μας.

Για τους παραπάνω λόγους και μετά από αίτημα του ιδιωτικού τομέα προς το Εργατικό  Κέντρο, η Διοίκηση του Ε. Κ. Πτολ/δας είχε λάβει σε προηγούμενο συμβούλιο απόφαση για Εκλογές.

Στην χθεσινή συνεδρίασή της όρισε οι εργασίες του  27ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου του Ε.Κ. να πραγματοποιηθούν στις 20 & 21 (Δευτέρα – Τρίτη ) Μαρτίου 2017.