Με αφορμή έγγραφο – πρόταση για την πλήρη κατοχύρωση της Φέτας στη CETA και τις λοιπές διεθνείς εμπορικές συμφωνίες της Ε.Ε., υπογεγραμμένο από παραγωγικούς φορείς, συλλόγους και οργανώσεις, ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης προέβη σε κατάθεση αναφοράς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, επισυνάπτοντας τη σχετική πρόταση.

Υποστηρίζοντας το αίτημα του κλάδου ζητά από την Ελληνική Κυβέρνηση να ενεργοποιήσει άμεσα τις διαδικασίες, όπως αυτές καταγράφονται στην τεχνική λύση των φορέων, που θα καταλήξουν στην επιβεβαίωση της δήλωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά συνέπεια στην υπαγωγή της Φέτας στο καθεστώς απόλυτης προστασίας στο πλαίσιο της συμφωνίας CETA(Ε.Ε.-Καναδάς).

Ακολουθεί το κείμενο της αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τους Υπουργούς: Οικονομίας και Ανάπτυξης

κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

κ. Ευάγγελο Αποστόλου

Θέμα: Ενέργειες για την πλήρη και ισότιμη προστασία της Φέτας με τα υπόλοιπα ΠΟΠ προϊόντα στη συμφωνία CETA

Κατατίθεται έγγραφο – πρόταση για την πλήρη κατοχύρωση της φέτας στη CETA και σε όλες τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες της Ε.Ε., όπως αυτή ψηφίστηκε από φορείς, συλλόγους και οργανώσεις του χώρου.

Με δεδομένα αφενός τη σχετική δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεσμεύεται στην πενταετία να διασφαλίσει ισότιμη προστασία της Φέτας με τα λοιπά ΠΟΠ προϊόντα και αφετέρου τη γενικευμένη αμφισβήτηση της νομικής της ισχύς, άρα και της δεσμευτικότητάς της για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου,

Ερωτάσθε

αν προτίθεστε, άμεσα, με την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας και πριν την εισαγωγή της προς επικύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να ζητήσετε την ενεργοποίηση των διαδικασιών που θα καταλήξουν στην επιβεβαίωση της δήλωσης Ηogan και την υπαγωγή της Φέτας σε καθεστώς απόλυτης προστασίας στο πλαίσιο της συμφωνίας CETA(EE-Καναδάς).

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ