Σύμφωνα με τις αναλυτικές αρμοδιότητες του κάθε Αντιδημάρχου στο Δήμο Κοζάνης, που παρουσίασε πρώτο το kozan.gr (δείτε εδώ), ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, του Δήμου Κοζάνης, Μάρκος Φλώρος, μεταξύ των πολλών καθηκόντων του, ορίζεται και πολιτικός προϊστάμενος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.