Ανοιχτή συζήτηση για την: «Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία», με εισηγήτρια την Τζέννυ Ευγενία Γκιουγκή, διοργάνωσε η «ΑΡΣΙΣ Κοζάνης», το Σάββατο 11 Μαρτίου στο σπίτι της ΑΡΣΙΣ. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας Διατροφική Κυριαρχία, του εργαστηρίου με θέμα: «Περιαστικές Καλλιέργειες». Η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (Community Supported Agriculture – CSA) χαρακτηρίζεται ως «ένας συνεταιρισμός ανάμεσα σε αγρότες και καταναλωτές όπου, στην καλύτερη περίπτωση, οι ευθύνες και οι ανταμοιβές της γεωργίας μοιράζονται σε όλους». Πρόκειται για μία εναλλακτική κοινωνική πρόταση για τον τρόπο παραγωγής και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, κατά την οποία παραγωγοί και καταναλωτές αναπτύσσουν στενή συνεργασία με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Βασικό στοιχείο σε όλες τις μορφές της Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας, είναι ο αυξημένος βαθμός συμμετοχής των καταναλωτών στις δραστηριότητες μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. Η Τζέννυ Ευγενία Γκιουγκή είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συντονιστικού Οργάνου της Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας. Συντονιστής της συζήτησης ήταν Ευθύμης Καραστάθης.

Θανάσης Τέγος