Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την «ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» στο ΧΡΩΜΙΟ το Σάββατο 11-03-2017. Στην εκδήλωση έγινε ενημέρωση των κατοίκων του ΧΡΩΜΙΟΥ από στελέχη της «ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΕ» για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους ιδιοκτήτες γης από αυτή τη διαδικασία .

Ταυτόχρονα έγινε αναλυτική παρουσίαση για το νέο φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει από 01-01-2017 για τους Αγρότες.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολλοί κάτοικοι του χωριού οι οποίοι υπέβαλαν δεκάδες ερωτήσεις και ακολούθησε ουσιαστική συζήτηση πάνω στα θέματα της εκδήλωσης.