Ζητείται οδηγός φορτηγού (δίπλωμα Γ κατηγορίας) από Μεταφορική Εταιρεία.
Πληροφορίες αποστολή βιογραφικών:
Κιν:6977466345