Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στις σπουδές στον κλάδο της Πληροφορικής εστιάζουμε σήμερα στο βασικό αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων.

Δύο από τις βασικές και συνάμα γοργά εξελισσόμενες ειδικότητες είναι το networking και το ο σχεδιασμός ιστοσελίδων. Η ειδικότητα του networking είναι από τις πιο επίκαιρες, δεδομένου του γρήγορου ρυθμού ανάπτυξης του κλάδου, των ασύρματων συστημάτων αλλά και των νέων υπηρεσιών που προσφέρονται. Ένας εργαζόμενος στο κλάδο του Networking ασχολείται με το σχεδιασμό, τη συντήρηση του network environment, εξασφαλίζει την αξιοπιστία του δικτύου και επιλύει επιτυχώς όλα τα προβλήματα που προκύπτουν. Στο σχεδιασμό ιστοσελίδων ο εργαζόμενος ασχολείται με την ανάπτυξη και τη διατήρηση ιστοσελίδων και sites, χρειάζεται λοιπόν να γνωρίζει καλά προγραμματισμό αλλά και στοιχεία γραφιστικής.

Όπως και με το πεδίο της Μηχανικής Υπολογιστών έτσι και στο επιστημονικό πεδίο των Τηλεπικοινωνιών – Δικτύων δεν υπάρχει κανένα τμήμα που να εστιάζει το πρόγραμμα σπουδών του αποκλειστικά στο συγκεκριμένο πεδίο. Τα τμήματα Πληροφορικής που ασχολούνται με τις τηλεπικοινωνίες ακολουθούν ένα ευρύτερο πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο συμπεριλαμβάνουν περισσότερα μαθήματα τηλεπικοινωνιών με έμφαση στις ψηφιακές επικοινωνίες και τα δίκτυα δεδομένων. Ακόμη και τα τμήματα που προσφέρουν κατεύθυνση σπουδών σχετική με τις τηλεπικοινωνίες απονέμουν πτυχίο ενιαίο με τη λογική της απόκτησης επαγγελματικών δικαιωμάτων ευρέος πεδίου. Να επισημάνουμε ότι τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ, αν και δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από το λεκτικό της ονομασίας τους, εστιάζουν πολύ μεγάλο μέρος των σπουδών τους στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με έμφαση στις αναλογικές επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά στοιχεία τους.

Τα τμήματα των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων της χώρας που ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών – Δικτύων σύμφωνα με την Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας 2003-2016 είναι:

  • Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής: ΑΣΠΑΙΤΕ
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο, Δημοκρίτειο, Πάτρας, Πολυτεχνείο Κρήτης και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  • Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: Πανεπιστήμιο Εθνικό Καποδιστριακό, Πελοποννήσου
  • Ψηφιακών Συστημάτων: Πανεπιστήμιο Πειραιά
  • Μηχανικών Πληροφορικής: ΤΕΙ Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Ηλεκτρονικών Μηχανικών: ΤΕΙ Κρήτης, Αλεξάνδρειο, Στερεάς Ελλάδας, Πειραιά, Αθήνας.

Πολλές είναι οι νέες ειδικεύσεις σχετικές με τις Τηλεπικοινωνίες και τα Δίκτυα, κάποιες από τις οποίες σχετίζονται με την αρχιτεκτονική του Διαδικτύου, το Development Framework, το Development για τα κινητά τηλέφωνο και τις κινητές συσκευές, την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, κ.ά. Ένα είναι σίγουρο σήμερα: Το διαδίκτυο είναι το μεγαλύτερο σύστημα υπολογιστών στον κόσμο και έχει καταφέρει να επηρεάσει την καθημερινότητά μας, την παραγωγική διαδικασία, όλη τη συναλλακτική μας συμπεριφορά.

*

της Μαρίας Μπιλιώνη, Συμβούλου Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας, www.tangramedu.net