Γίνε και συ Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Για τις εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ μπορείς να συμμετάσχεις στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων στην Κοζάνη.

  • Σεμινάριο 400 ωρών με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.


  • Προετοιμασία για τη Μικροδιδασκαλία του ΕΟΠΠΕΠ και ένταξη σε Μητρώο εκπαιδευτών.

  • Πλήρη μοριοδότηση για όλες τις Δομές Δια Βίου Μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

  • Πληροφορίες- Εγγραφές στο: 6985697502 Τσεχελίδου Ελένη

Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:

α) Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης

β) Σε Στελέχη της Διοίκησης

γ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και

δ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα

Πόλεις διεξαγωγής: Κοζάνη- Πτολεμαϊδα Κόστος :480 ευρώ

450 ευρώ για όσους παρακολουθούν παράλληλα άλλο επιμορφωτικό σεμινάριο της ΕΕΦ και για ανέργους

Για απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθηση