Όσοι έχουν βγει στη σύνταξη τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2014 και έχουν βγει οι αποφάσεις απονομής εφάπαξ θα πρέπει να αποστείλουν στη Διεύθυνση Μυλλέρου 13 Τ.Κ. 10436 Υπόψην κ. Κοροντζή τηλ. 2105273819 και 2105240826 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (Εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης)
  • Αντίγραφο IBAN από την Τράπεζα

Όσοι έχουν Ταμείο ΠΚΔ να στείλουν αποδεσμευτήριο