Απαγόρευση της στάσης, της στάθμευσης και της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Πόντου από το ύψος της οδού ∆ημοκρατίας έως τη διασταύρωσή της με την οδό Βασ. Σοφίας. Β. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες δημοτικές οδούς. Γ. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τις ώρες από 07.00 ́ έως 15:00 ́ της Παρασκευής (18-10-2019).