Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που ασχολούνται με την προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών παρεμφερών αδρανών υλικών όπως προσέλθουν στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 2:00 μ.μ. προκειμένου να συμμετέχουν σε συζήτηση σχετικά με την προμήθεια των προαναφερθέντων υλικών. Η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών κρίνεται απαραίτητη

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Ελευθερίου