Επαναδιατύπωση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Μακεδονίας για παράταση της Κοινωφελούς Εργασίας στην Π.Ε. Κοζάνης ζητούν εργαζόμενοι. Δεν τους καλύπτει η απόφαση που εκδόθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση.