Οι πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ανώνυμες Εταιρείες, Αστικές Εταιρείες, Συνεταιρισμοί κλπ) στα οποία υπεισήλθε νόμιμα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πολλές από αυτές ουσιαστικά είναι ανενεργές κι η Περιφερειακή Αρχή του Γ. Κασαπίδη θα κληθεί να αποφασίσει για το μέλλον τους. Ετσί λοιπόν στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα γίνει ενημέρωση  για τις εταιρείες στις οποίες συμμετείχαν οι τέσσερις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από τους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έπειτα τη λήψη απόφασης για λύση των ανενεργών ή ζημιογόνων. Δείτε τι είπε για το θέμα, πριν από την έναρξη συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας Γ. Κασαπίδης: