Από το πρωί, παρατηρούνται, στον ουρανό, πάνω από την πόλη της Κοζάνης, οι γνωστές – και για πολλούς ύποπτες – άσπρες λωρίδες. Όμως, δεν είναι τίποτα περισσότερο από νεφικά ίχνη, που δείχνουν την πορεία πτήσης αεροπλάνου, που σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες, που επικρατούν στην περιοχή, έχουν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εξερχόμενα τα καυσαέρια από τους κινητήρες στο περιβάλλον, υπό μορφή ατμού, ψύχονται δημιουργώντας παγοκρυστάλλους, οι οποίοι δημιουργούν τα νεφικά ίχνη.