Ολοκληρώνοντας το αφιέρωμα στον κλάδο της πληροφορικής, ασχολούμαστε σήμερα με τα γνωστικά αντικείμενα των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Επιστήμης των Υπολογιστών (έχει προηγηθεί σε προγενέστερα άρθρα η ανάλυση των γνωστικών αντικειμένων της Μηχανικής Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων).

α)Αντικείμενο Σπουδών Πληροφορικής: Πληροφοριακά Συστήματα
Το πεδίο των πληροφοριακών συστημάτων (information systems) ασχολείται με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη διοίκηση των συστημάτων πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι σπουδές σε αυτό το πεδίο συνδυάζουν στοιχεία της επιστήμης των υπολογιστών και των διοικητικών και οικονομικών επιστημών και δίνουν περισσότερη έμφαση στις τεχνολογίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής.

Τα προγράμματα σπουδών των παρακάτω Τμημάτων ασχολούνται με τα Πληροφοριακά Συστήματα, σύμφωνα με την Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας 2003-2016:

 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Στο αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων εμπίπτουν ειδικότητες που σχετίζονται με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, τη διαχείριση αυτών αλλά και δημιουργία προϊόντων software που να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της τεχνολογίας και της αγοράς. Κάποια από τα περιζήτητα νέα επαγγέλματα είναι αυτό του Database Administator, του System Analyst, System Developer και διάφορες ειδικότητες developers, ανάλογα με την γλώσσα προγραμματισμού (Java Developer, Android Developer, C Developer, κτλ). Στην περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να ακολουθήσει μια καριέρα ως Database Administrator θα πρέπει να γνωρίζει ότι πρόκειται για επαγγελματικό ρόλο με μεγάλη ευθύνη που απαιτεί προσοχή και οργανωτικές δεξιότητες. Ένας Database Administrator φροντίζει ώστε τα δεδομένα της εταιρείας να είναι λειτουργικά και διαθέσιμα και ασφαλή.

β) Αντικείμενο Σπουδών Πληροφορικής: Επιστήμη Υπολογιστών
Τα περισσότερα ελληνικά τμήματα ασχολούνται κατά βάση με την επιστήμη υπολογιστών (computer science). Τα προγράμματα σπουδών αυτών των τμημάτων εστιάζουν σε όλο το φάσμα της επιστήμης των υπολογιστών και προσφέρουν συνήθως και κάποια βασικά μαθήματα μηχανικής υπολογιστών, τηλεπικοινωνιών, και πληροφοριακών συστημάτων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η  επιστήμη υπολογιστών αφορά το ίδιο ακριβώς αντικείμενο ανεξάρτητα από το αν διδάσκεται σε τμήμα πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή πολυτεχνείου ή οικονομικού πανεπιστημίου.

Τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται με την Επιστήμη των Υπολογιστών, σύμφωνα με την Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας 2003-2016, είναι:

 • Επιστήμης Υπολογιστών: Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: Πανεπιστήμια Αριστοτέλειο, Θεσσαλίας, Πολυτεχνεία: Εθνικό Μετσόβιο, Κρήτης
 • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πάτρας
 • Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Πληροφορικής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Οικονομικό Αθηνών, Ελληνικό Ανοικτό, Πειραιά, Αριστοτέλειο, Ιόνιο,
 • Πληροφορικής και Τηλεματικής: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Εθνικό Καποδιστριακό
 • Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Ψηφιακών Συστημάτων: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων: ΤΕΙ Πειραιά
 • Μηχανικών Πληροφορικής: ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Αθήνας, Αλεξάνδρειο, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου

Αξίζει να επισημανθεί -για άλλη μια φορά- ότι ο όρος μηχανικός  στον τίτλο του Τμήματος δε σημαίνει ότι το τμήμα ασχολείται μόνο με τη Μηχανική των Υπολογιστών. Αντίθετα, όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά ένα γενικότερο πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής επιστήμης, με αποτέλεσμα είναι το πτυχίο των αποφοίτων να είναι ενιαίο και ευρύ και τα επαγγελματικά δικαιώματα να είναι περισσότερα Αυτή η τακτική έρχεται σε αντίθεση με τη διεθνή πρακτική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου οι σπουδές διαχωρίζονται σε αυτόνομα προγράμματα σπουδών που προσδίδουν συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Επομένως, τα περισσότερα προγράμματα σπουδών πληροφορικής, ανεξάρτητα από τον επίσημο τίτλο τους, προσπαθούν να καλύψουν ένα ευρύτερο φάσμα της πληροφορικής εστιάζοντας σε μία από τις παραπάνω περιοχές και ταυτόχρονα προσφέροντας επιπρόσθετα κάποια μαθήματα από τις υπόλοιπες.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι ο κλάδος της Πληροφορικής είναι ένας χώρος που εδώ και χρόνια γνωρίζει άνθιση και όπως δείχνουν διάφορες έρευνες θα συνεχίσει να ανθίζει για πολλά ακόμα. Σχετική έρευνα του LinkedIn σε 14 χώρες του κόσμου με στόχο τον εντοπισμό 10 περιζήτητων επαγγελματικών ειδικοτήτων για το 2017 ανέδειξε στις 10 πρώτες θέσεις ειδικότητες σχετικές με το χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Όλα αυτά συνηγορούν στο ότι οι σπουδές στον χώρο της Πληροφορικής δίνουν μεγάλη επιλογή στις επαγγελματικές ειδικότητες που μπορεί να δραστηριοποιηθεί κανείς και γι’ αυτό συγκαταλέγεται στις σπουδές με καλή προοπτική απασχόλησης.

*της Μαρίας Μπιλιώνη, Συμβούλου Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας, www.tangramedu.net