“Το αργότερο μέσα στον Γενάρη θα συναντηθούμε με τον αρμόδιο Υπουργό για να του θέσουμε επιτακτικά το θέμα της μετεγκατάστασης της Ακρινής”, απάντησε, ο Δήμαρχος Κοζάνης, μετά από σχετική ερώτηση, στο πλαίσιο σημερινής συνέντευξης τύπου στο Δημαρχείο.