Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης Ν. Κέφαλος, στην τελευταία συνεδρίαση του εν λόγω Νομικού Προσώπου, στις 7/12, ενημέρωσε το Σώμα ότι, όπως προέκυψε μετά από έλεγχο που έγινε στον προϋπολογισμό της παράστασης «Τριαντάφυλλο στο στήθος» (τον οποίο κατέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 10 Οκτωβρίου 2019 ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής κ. Γιοβανίδης), διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν τρεις καλλιτεχνικοί συντελεστές που δεν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της παράστασης.

Ο πρόεδρος κ. Κέφαλος, είπε ότι, του ζητήθηκε να υπογράψει τις συμβάσεις των συγκεκριμένων τριών συντελεστών για να προχωρήσει η πληρωμή τους, κάτι που αρνήθηκε να κάνει, αφού οι τρεις συντελεστές δεν υπάρχουν στον προϋπολογισμό της
παραγωγής της. Αντίθετα, εμφανίζονται στον προϋπολογισμό της παραγωγής της εφηβική σκηνής «Εφηβικό Μανιφέστο».

Κατόπιν τούτου, όπως είπε,  έθεσε προς ψήφιση την αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού της παράστασης «Τριαντάφυλλο στο στήθος», το πραγματικό κόστος της οποίας πλέον θα φτάσει τις €80.000 (ογδόντα χιλιάδες ευρώ), περίπου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε γνώση των πραγματικών δεδομένων και μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα ομόφωνα, την αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού.