Επικίνδυνη κλίση σε κάποια δέντρα έξω απο τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης, στην Λευκόβρυση. Θα πρέπει να εξεταστούν από ειδικούς, ώστε να κριθεί αν υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους, ειδικότερα σε περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων.