Το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπ. Έργου ΠΕ86 Πληροφορικής διοργάνωσαν το απόγευμα της Πέμπτης 12 Δεκεμβρίου, στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη,  σε συνεργασία με το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ημερίδα εκπαιδευτικής ρομποτικής-STEM gia εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων  Στόχος της ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν οι δυνατότητες αξιοποίησης του νέου εξοπλισμού ΤΠΕ (beebot, lego wedo & ev3, raspberry, arduino) που παραλαμβάνουν άμεσα όλες οι σχολικές μονάδες της Δυτ. Μακεδονίας, το παιδαγωγικό υπόβαθρο και η υπεραξία του STEM (Science Technology Engineering Math) σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης η εμπλοκή των συμμετεχόντων στην ημερίδα σε αληθινά σενάρια STEM (hands–on εκπαίδευση),  δυνατότητες έναρξης STEM συνεργασιών με σχολικές μονάδες ,ενημέρωση για το 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (https://robotics.ellak.gr/)