Οι υποψηφιότητες της Π.Δ.Σ.Ο για το 5ο Περιφερειακό τμήμα και οι θέσεις της παράταξης στο Ο.Ε..