Αρκετή κίνηση στα μαγαζιά της Κοζάνης, σήμερα Κυριακή 15 Δεκεμβρίου. Φωτογραφίες από την αγορά της πόλης, στην οδό Μ. Αλεξάνδρου.