Φωτογραφίες αναγνώστη από παράνομο μπαζότοπο στο Δ.Δ. Σκήτης Κοζάνης.