Ενημερώνουμε τα μέλη του Επιμελητηρίου Κοζάνης ότι το ορθό τηλέφωνο στο οποίο μπορούν να ενημερώνονται για τις οφειλές τους είναι το 24610 34669. Εκ παραδρομής στις επιστολές που έχουν αποσταλεί στα μέλη σχετικά με τις οφειλές τους αναγράφεται λάθος τηλέφωνο.

Επίσης μπορείτε να καλείτε και το 2461041693.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ