Από τον Δήμο Κοζάνης και την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ενημερώνουμε το καταναλωτικό κοινό ότι η Λαϊκή Αγορά Κοζάνης, επί της οδού Αριστοτέλους, λόγω της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24/03/2017

Ο Διευθυντής Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Μπιλιώνης Γεώργιος

Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός