Το πρόγραμμα του Festival «Πτολεμαίδα η πόλη γιορτάΖΕΙ», ταξινομημένο ανά ενότητες (θέατρο, μουσική κτλ.).