Η φωτ. από τον καιρό, που συστήσαμε το Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης πάνω στο σχέδιό του για το Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων και θεσπίσαμε την “Κοζάνη Πόλη του Βιβλίου”.