Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, με βάση τη νέα διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών, που ψηφίστηκε στη Βουλή και δίνει τη δυνατότητα στους Δημάρχους να προσθέσουν επιπλέον Αντιδημάρχους, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το 1/3 του μέχρι σήμερα ισχύοντος ανώτατου ορίου Αντιδημάρχων, ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας, θα προχωρήσει στη δημιουργία δύο (2) ακόμη νέων Αντιδημαρχιών, που  δεν θα δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής. Οι αρμοδιότητές τους καθώς κι η θητεία τους θα ορίζεται με απόφαση δημάρχου και θα θεωρούνται ισότιμοι με τους σημερινούς αντιδημάρχους.

Η Χύτρα