Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό των συλλόγων μας, στο οικογενειακό κέντρο Ακρίτας στα Αλωνάκια Κοζάνης, την 1 Ιανουαρίου 2020. Σας περιμένουμε να γλεντήσουμε με το πλούσιο καλλιτεχνικό μας πρόγραμμα.