Αυτές είναι οι επιχειρηματικές  εκθέσεις κι ο προϋπολογισμός, για τη συμμετοχή σε καθεμιά από αυτές, στις οποίες θα έχει παρουσία η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας το 2020. Το «Σχέδιο Δράσης Προβολής και Εξωστρέφειας της Επιχειρηματικότητας για το έτος 2020» βασίζεται σε ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 375.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.