Αυτές είναι οι τουριστικές εκθέσεις κι ο προϋπολογισμός, για τη συμμετοχή σε καθεμιά από αυτές, στις οποίες θα έχει παρουσία η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας το 2020.