Το έθιμο των Γκδουνάδων το πρωί της 1ης Ιανουαρίου στην Γαλατινή του Δήμου Βοΐου.